×

Giá Vàng Tỷ Giá

Điều khoản sử dụng Từ chối trách nhiệm Liên hệ

Giá vàng thế giới - Biểu đồ vàng trực tuyến

Giá vàng thế giới - Biểu đồ vàng trực tuyến

Giá vàng thế giới - Biểu đồ vàng trực tuyến

Giá vàng thế giới - Biểu đồ vàng trực tuyến

Giá vàng thế giới - Biểu đồ vàng trực tuyến
Giá vàng thế giới - Biểu đồ vàng trực tuyến

Giá vàng thế giới

Mua vào
Bán ra
USD/1 OUNCE
-
-

Biểu đồ giá vàng trực tuyến

Nguồn: TradingView

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco.com

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco

Biểu đồ giá vàng New York trực tuyến kitco

Biểu đồ giá vàng New York trực tuyến kitco

Biểu đồ giá vàng thế giới kitco 30 ngày

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco 30 ngày

Biểu đồ giá vàng thế giới 60 ngày

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco 60 ngày

Biểu đồ giá vàng thế giới 6 tháng

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco 6 tháng

Biểu đồ giá vàng thế giới 1 năm

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco 1 năm

Biểu đồ giá vàng thế giới 5 năm

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco 5 năm

Biểu đồ giá vàng thế giới 10 năm

Biểu đồ giá vàng trực tuyến kitco 10 năm


Nguồn: kitco.com